Dermatofitowe grzyby paznokciowe

Cechami charakterystycznymi grzybów paznokciowych nie będących dermatofitami są artrospory i niewektorowe hyfy. Hyfusy nie mają wymagań egzogennych, a artrospory są łatwo wytwarzane w dużej liczbie. Ten typ grzyba jest najlepiej przystosowany do wzrostu w płytce paznokciowej.

Onychomycosis

Rozpoznanie grzybicy paznokci może wiązać się z określeniem gatunku odpowiedzialnego za zakażenie. Dokonuje się tego poprzez zbadanie morfologii paznokcia. Jeśli grzyb jest niedermatofitem, można go odróżnić po filamentach, które są nieżywotne. Paznokieć, na którym widać białą powierzchowną onychomikozę, również może być spowodowany przez ten rodzaj grzyba.

Biała powierzchowna onychomikoza jest zwykle ograniczona do paznokcia i objawia się jako małe plamy przebarwienia. Może również powodować szorstką powierzchnię paznokcia. W niektórych przypadkach zakażenie może rozszerzyć się na głębsze warstwy paznokcia. W takim przypadku płytka paznokcia staje się biała na brzegach, ale pozostaje normalna w pobliżu skórek.

Opcje leczenia grzybicy paznokci obejmują na ogół doustną terbinafinę lub itrakonazol. Ten ostatni jest leczeniem krótkoterminowym, a wskaźnik wyleczenia wynosi do 50 procent. Ponadto czas trwania terapii może być różny w zależności od stopnia zaawansowania choroby i mogą wystąpić działania niepożądane – informacja ta pochodzi od redakcji strony beautythermal.pl.

Leczenie grzybicy dermatofitowej paznokci różni się w zależności od zakażającego mikroorganizmu, lokalizacji i ciężkości zakażenia. Miejscowe leki przeciwgrzybicze lub doustne leki przeciwgrzybicze mogą być skuteczne w przypadku łagodnych zakażeń. W ciężkich przypadkach może być konieczny zabieg chirurgiczny w celu usunięcia zaatakowanego paznokcia. Może być również konieczne zastosowanie silnego, nawilżającego utwardzacza do paznokci w celu wzmocnienia paznokcia. Zaleca się również dezynfekcję cążek do paznokci i rękawiczek higienicznych po każdym użyciu. Innym ważnym środkiem jest zapobieganie długim paznokciom, ponieważ długie paznokcie zapewniają więcej miejsca dla rozwoju grzyba.

Uzyskanie próbki paznokcia do diagnostyki jest ważnym elementem określenia, czy masz grzybicę paznokci. Trudno jest uzyskać wystarczającą próbkę z paznokcia, jeśli posiada on dystalne podpaznokciowe resztki, ale łatwiej jest pobrać próbkę z dystalnej części paznokcia, jeśli usuniemy ją za pomocą obcinacza lub małego kiretu.

Grzyby niedermatofitowe

Grzyby niedermatofitowe różnią się od dermatofitów w kilku aspektach. Po pierwsze, posiadają włókna i konidiofory, podczas gdy dermatofity definiowane są przez ich strzępki. Po drugie, mogą występować w ciepłych szerokościach geograficznych. Po trzecie, mogą być klasyfikowane jako zanieczyszczenia.

Wreszcie, nie są one roślinożerne. Dlatego nie potrzebują egzogennych składników odżywczych i mogą rosnąć w dużych ilościach. Te cechy sprawiają, że są najbardziej odpowiednie do wzrostu w płytce paznokciowej. Są one jednak również wysoce odporne na terapię przeciwgrzybiczą. Ponadto są w stanie wytrzymać środowisko występujące w płytkach paznokciowych i obuwiu.

Grzyby niedermatofitowe mogą powodować szpecące i mało estetyczne paznokcie. Ten rodzaj grzybów nie zawsze jest związany z grzybicą stóp. Jednak niektóre wspólne objawy to obecność nieestetycznego żółtawego pierścienia wokół paznokcia oraz suchy, łuszczący się, przebarwiony paznokieć. Jeśli zauważysz te objawy, powinieneś zgłosić się do dermatologa.

Ciężkość zakażeń paznokci zależy od rodzajów obecnych w nich grzybów niedermatofitowych. Niektóre grzyby przenikają do płytki paznokciowej przez skórki. Nie reagują one jednak dobrze na doustną terapię przeciwgrzybiczą. Natomiast grzyby niedermatofitowe mogą być z powodzeniem leczone miejscowymi środkami przeciwgrzybicznymi. Jeśli jednak nie jest leczona natychmiast, infekcja może nawracać.

Najczęstszym rodzajem nondermatofitowego grzyba paznokci jest Scopulariopsis brevicaulis. Znany jest on również pod nazwą Scytalidium dimidiatum. Jest to szeroko rozpowszechniony grzyb izolowany z zakażeń skóry i chorych paznokci od pacjentów z krajów tropikalnych. Inne grzyby wywołujące grzybicę paznokci to Fusarium species i Acremonium species.

Grzyby niedermatofitowe paznokci stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i mogą obniżać jakość życia. Chociaż dostępnych jest wiele leków przeciwgrzybiczych, ich aktywność in vitro nie zawsze koreluje ze skutecznością kliniczną. Jeśli zakażenie nie jest leczone, może nawet prowadzić do bakteryjnego zapalenia tkanki łącznej.

Oporność na leczenie przeciwgrzybicze

Chociaż istnieje ograniczona liczba leków przeciwgrzybiczych stosowanych w zakażeniach dermatofitami, ostatnie badania pokazują, że te mikroby są coraz bardziej oporne na wiele z tych leków. Wyniki te podkreślają potrzebę przeprowadzania testów in vitro w celu wykrycia oporności na leki. Ponadto potrzebne są kompleksowe badania, aby lepiej zrozumieć patogenezę tego grzyba i jego interakcje z układem odpornościowym gospodarza.

Onychomikoza jest ważnym problemem zdrowotnym. Na zakażenie cierpi około dwóch do dziewięciu procent światowej populacji. Jest ona wywoływana przez różne grzyby, głównie dermatofity i pleśnie niedermatofitowe. Jest powszechnie związana z powtarzającym się narażeniem na grzyby i może być trudna do rozpoznania.

Ten typ grzyba charakteryzuje się grubym gruzem w warstwie rogowej naskórka, który działa jako bariera dla środków przeciwgrzybiczych. Pacjenci z zajęciem macierzy mają dwukrotnie zwiększone ryzyko całkowitego niepowodzenia terapii przeciwgrzybiczej.

Niedermatofitowa grzybica paznokci jest często powodowana przez Scopulariopsis brevicaulis, szeroko rozpowszechnionego grzyba glebowego. Neoscytalidium dimidiatum, znany również jako Scytalidium dimidiatum, jest gatunkiem niedermatofitów, który został wyizolowany ze skóry i paznokci pacjentów z obszarów tropikalnych. Inne niedermatofity będące przyczyną zakażeń paznokci to Aspergillus species, Fusarium species i Acremonium species.

Leczenie grzybicy paznokci często opiera się na doustnej lub miejscowej terapii przeciwgrzybiczej. Istnieje również wiele metod leczenia fizycznego tego schorzenia. Rodzaj przepisanego leku zależy od rodzaju organizmu grzybiczego i nasilenia uszkodzenia paznokci. Różne leki przeciwgrzybicze mają różne działanie na różne grzyby. Obecnie dostępne terapie są nieskuteczne u wielu pacjentów ze względu na oporność na leki.

Leczenie grzybicy dermatofitowej paznokci jest procesem ciągłym. Naukowcy badają nowe sposoby poprawy penetracji leków przeciwgrzybiczych. Jedna z takich metod leczenia polega na stosowaniu miejscowo kremu na zmienione chorobowo miejsce. Leczenie to najlepiej stosować w połączeniu z lekami doustnymi.

Występowanie w łuszczycy

Występowanie grzybów dermatofitowych w paznokciach pacjentów z łuszczycą było przedmiotem wielu badań. Chociaż literatura dokumentuje różne odsetki, nadal nie jest jasne, dlaczego te grzyby są powszechnie spotykane w paznokciach łuszczycowych.

Naukowcy przeprowadzili to badanie w Siriraj Hospital, krajowym trzeciorzędowym szpitalu referencyjnym w Bangkoku, w Tajlandii. Aby wziąć udział w badaniu, pacjenci musieli mieć aktywną łuszczycę i zajęcie co najmniej jednego paznokcia. Pacjenci musieli również nie być leczeni systemowymi lekami przeciwgrzybiczymi w ciągu sześciu miesięcy przed włączeniem do badania. Od wszystkich uczestników uzyskano pisemną świadomą zgodę.

Badacze stwierdzili, że najczęstszymi grzybami obecnymi u pacjentów z łuszczycą były dermatofity (NDM). Grzyby te występowały częściej u pacjentów dializowanych i osób starszych.

Chorzy na łuszczycę z grzybicą paznokci powinni poddać się pełnemu badaniu paznokci w celu wykluczenia dermatofitów. Dodatkowo pacjenci z paznokciami łuszczycowymi powinni poddać się badaniu przeciwgrzybiczemu przed zastosowaniem miejscowych steroidów. Leki przeciwgrzybicze mogą pomóc w zapobieganiu Koebneryzacji paznokcia i przyległej skóry.

Łuszczyca jest znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia onychomikozy, chociaż dane dotyczące dokładnej liczby i rodzajów pacjentów są ograniczone. Autorzy tego badania zauważyli, że leki immunosupresyjne są niezależnymi czynnikami ryzyka zakażeń grzybiczych u chorych na łuszczycę.

Częstość występowania onychomikozy była większa u chorych na łuszczycę niż w grupie kontrolnej. Mężczyźni dwukrotnie częściej niż kobiety zapadali na to zakażenie, a u kobiet obserwowano mniejszą częstość występowania.

Leczenie

Najlepszym leczeniem dermatologicznym grzybicy paznokci jest połączenie leków doustnych i miejscowych. Podczas gdy leki doustne są bardziej skuteczne niż miejscowe w leczeniu grzybicy paznokci, mogą one również mieć niekorzystne skutki uboczne i wchodzić w interakcje z innymi lekami. Leki miejscowe są skuteczne w przypadku łagodnych i umiarkowanych infekcji, ale powinny być stosowane z ostrożnością.

Lekarz będzie musiał najpierw wykonać posiew na próbce zainfekowanego paznokcia. Pozwoli to na potwierdzenie rodzaju grzyba obecnego w paznokciu. Posiew będzie zawierał strzępki, które wskazują na zakażenie grzybem. Posiew zostanie wysłany do laboratorium w celu identyfikacji, a jego zwrot może potrwać do sześciu tygodni.

Rozpoznanie grzybicy dermatofitowej paznokci jest ważne, ponieważ grzyby odpowiedzialne za zakażenie mogą się bardzo różnić. Dlatego ważne jest, aby wykluczyć inne choroby, takie jak łuszczyca lub zakażenie bakteryjne skóry. Osoby z osłabionym układem odpornościowym są również bardziej podatne na tę infekcję.

Diagnostyka ma kluczowe znaczenie, ponieważ trudno jest odróżnić tę chorobę od innych przyczyn grzybicy paznokci u dzieci. W niektórych przypadkach do potwierdzenia rozpoznania konieczne jest wykonanie posiewów grzybów i montaż wodorotlenku potasu. Na przykład wielu pacjentom początkowo mówiono, że grzybica paznokci nie występuje u dzieci.

Zakażenie grzybicze paznokci jest nieprzyjemną dolegliwością i może być krępujące. Zaczyna się jako biała lub żółto-brązowa plama pod paznokciem i postępuje do pogrubienia i kruszenia na brzegu. W końcu może dotyczyć wielu paznokci i powodować silny ból. Opcje leczenia grzybicy paznokci obejmują leki miejscowe i zabiegi chirurgiczne.

Podobne tematy