Czy zabiegi ginekologii estetycznej są niebezpieczne?

Istnieje kilka procedur stosowanych w ginekologii estetycznej. Należą do nich techniki chirurgiczne i niechirurgiczne. Istnieją jednak zagrożenia związane z tymi procedurami. Należy zawsze omówić wszelkie możliwe zagrożenia z lekarzem przed poddaniem się procedurze. Należy również zdawać sobie sprawę z efektów ubocznych związanych z różnymi procedurami.

Procedury stosowane w ginekologii estetycznej

Chociaż procedury ginekologii estetycznej mogą wydawać się nieszkodliwe, wiążą się z istotnym ryzykiem i mogą negatywnie wpływać na życie seksualne kobiet. Większość kobiet poddających się tym procedurom to osoby w wieku od połowy lat czterdziestych wzwyż. Procedury te często powodują obniżenie samooceny i zmniejszenie satysfakcji ze współżycia seksualnego. Inne działania niepożądane mogą obejmować blizny po episiotomii i rozluźnienie pochwy.

W jednym z badań stwierdzono istotną korelację między zabiegami ginekologii estetycznej a wiekiem. W badaniu stwierdzono, że starsze kobiety poddawały się zabiegom ginekologii estetycznej częściej niż kobiety młodsze. Ponadto w badaniu stwierdzono, że kobiety w przedziale wiekowym 36-45 lat oraz kobiety w wieku 46-55 lat poddawały się zabiegom ginekologii estetycznej z większą częstotliwością niż kobiety z młodszych grup wiekowych.

W jednym z badań stwierdzono, że więcej niż jedna na trzy kobiety, które miały zabiegi ginekologii estetycznej, była wdową lub rozwiedzioną. W innym badaniu stwierdzono, że prawie połowa kobiet stwierdziła, że jest w dobrej sytuacji finansowej, a 29,9% stwierdziło, że ich sytuacja finansowa jest bardzo dobra lub wystarczająca. Tylko 2,1% zgłosiło, że jest w złej sytuacji finansowej. Badanie wykazało również, że 27,8% kobiet, które miały zabiegi, stwierdziło, że rodziły co najmniej dwa razy, podczas gdy 15,5% rodziło tylko raz.

Zabiegi ginekologii estetycznej wykonywane są u kobiet z nieprawidłowym wyglądem pochwy, powodującym zmniejszenie przyjemności podczas stosunku seksualnego. Ten rodzaj operacji wykonywany jest zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym lub regionalnym. Większość zabiegów wykonywana jest w warunkach ambulatoryjnych i na ogół nie jest inwazyjna.

Perineoplastyka i labiaplastyka to dwa powszechne rodzaje zabiegów ginekologii estetycznej. Zabiegi te usuwają nadmiar skóry z warg sromowych i poprawiają funkcję pochwy. Operacja ta jest stosowana od ponad 20 lat w celu poprawy życia seksualnego i pewności siebie kobiet.

Zabiegi ginekologii kosmetycznej obarczone są dużym ryzykiem powikłań. Nie ma zgodnych wytycznych dotyczących najbezpieczniejszego sposobu wykonywania tych procedur. Niosą one również ryzyko uszkodzeń, zmienionych doznań, infekcji, blizn i dyspareunii. Dlatego tak ważny jest wybór wykwalifikowanego chirurga.

Zabiegi ginekologii kosmetycznej cieszą się w ostatnich latach coraz większą popularnością. Mogą one odwrócić skutki ciąży i starzenia się. Ponadto, procedury te mogą leczyć problemy medyczne. Wśród nich są wiotkość pochwy i dysfunkcje seksualne u kobiet. Mogą one również korygować okaleczenia narządów płciowych lub leczyć ofiary oparzeń.

Techniki chirurgiczne a niechirurgiczne

Kobiety poszukują dziś procedur poprawiających ich wygląd fizyczny. Chociaż wiele z tych procedur poprawia wygląd, mogą one mieć również skutki uboczne. Należy pamiętać, że od wyboru zabiegu zależy ogólny stan zdrowia i samopoczucie kobiety. Zabiegi chirurgiczne mogą pozostawić niewyraźne blizny i mogą powodować zasinienia. Procedury niechirurgiczne są mniej inwazyjne, ale mogą im towarzyszyć efekty uboczne.

Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG) po raz pierwszy zajęło się kwestią procedur odmładzania pochwy w 2007 roku. Ostrzenski opublikował w 2011 roku swój obszerny przegląd różnych technik odmładzania pochwy i stwierdził, że zalecenia ACOG z 2007 roku nie były wystarczająco przejrzyste.

Oprócz Stanów Zjednoczonych w tych krajach postępuje stały strumień programów certyfikacyjnych na Bliskim Wschodzie, w Hiszpanii i Ameryce Południowej, w miarę jak pojawia się druga fala ekspertów. W tym artykule analizujemy chirurgiczne i niechirurgiczne techniki „ginekologii estetycznej” i porównujemy je z podejściem wiodących towarzystw ginekologicznych.

Labiaplastyka jest prawdopodobnie najczęstszym zabiegiem ginekologii estetycznej, przy czym dostępne są różne techniki. Polega na restrukturyzacji warg sromowych mniejszych i wewnętrznych. Niektóre kobiety poddają się temu zabiegowi, aby dostosować się do standardów atrakcyjności, podczas gdy inne szukają go, aby poprawić swoje życie seksualne lub przezwyciężyć dyskomfort fizyczny.

Urządzenia oparte na energii są popularnym wyborem w ginekologii estetycznej. Stymulują one skurcz włókien kolagenowych i elastynowych, poprawiają lubrykację oraz przywracają funkcje dna miednicy i funkcje seksualne. Zabiegi niechirurgiczne są wygodniejsze niż procedury chirurgiczne, ale wymagają częstego powtarzania dla utrzymania efektów.

Ginekologia kosmetyczna jest szybko rozwijającą się subdziedziną medycyny. W I-VII wieku n.e. greccy lekarze zaczęli wykonywać zabiegi mające na celu poprawę wyglądu pochwy. Procedury te przekształciły się w jedną z najszybciej rozwijających się podspecjalności we współczesnej medycynie.

Kobiety, które chcą wykonać kosmetyczną operację narządów płciowych, powinny być świadome ryzyka związanego z zabiegiem. Zabiegi chirurgiczne wymagają znieczulenia i mogą powodować infekcje. Istnieje również ryzyko związane z powstaniem blizn i zakażeniem. Niektóre kobiety mogą odczuwać dyskomfort lub zmiany w odczuciach, co może prowadzić do konieczności reoperacji. Chirurgia kosmetyczna może również negatywnie wpływać na funkcje seksualne.

Efekty uboczne zabiegów

Chociaż nadal nie ma uniwersalnej nomenklatury dla ginekologii estetycznej, dziedzina ta wciąż się rozwija, a programy certyfikacji pojawiają się w takich krajach jak Hiszpania, Turcja i Ameryka Południowa. Celem tego przeglądu systematycznego jest zbadanie technik, działań niepożądanych i metryk sprawozdawczych związanych z zabiegami ginekologii estetycznej. Przedstawia on również zalecenia dotyczące sposobów poprawy ujawniania takich danych.

Niektóre kobiety poszukują zabiegów ginekologii estetycznej z powodów medycznych, takich jak waginoplastyka w celu zmniejszenia wypadania narządów miednicy lub poprawy estetyki sromu. Oprócz poprawy życia seksualnego kobiety, zabiegi ginekologii estetycznej mogą również wzmocnić i napiąć mięśnie miednicy.

Zabiegi ginekologii estetycznej są wykonywane przez lekarzy położników-ginekologów w celu poprawy wyglądu okolic narządów płciowych kobiety. Operacja ta jest często zlecana przez pacjentów z różnych powodów, w tym poprawy funkcji seksualnych i zmniejszenia dyskomfortu podczas noszenia odzieży. Jednak większość operacji wykonywana jest z zewnętrznych powodów estetycznych, takich jak wygląd postrzegany jako zbyt duży, asymetria lub ciemny kolor.

Zabiegi ginekologii estetycznej mogą powodować różne skutki uboczne, a pracownicy medyczni powinni je omówić z pacjentkami przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji estetycznej. Kobiety rozważające zabiegi ginekologii estetycznej powinny skonsultować się z lekarzem specjalizującym się w tej dziedzinie. Chirurdzy ci określą, jak bardzo chcą zmniejszyć średnicę pochwy i wyjaśnią wszelkie zagrożenia, które mogą wynikać z nadmiernego zacieśnienia.

Kobiety powinny być świadome braku wysokiej jakości danych dotyczących skutków ubocznych zabiegów ginekologii estetycznej. Należy im doradzać i edukować w zakresie możliwych powikłań, takich jak ból, krwawienie, zakażenie, blizny i zrosty. Kobiety powinny również omówić ze swoimi lekarzami możliwe niekorzystne skutki dla funkcji seksualnych.

Ginekologia regeneracyjna jest kolejną gałęzią ginekologii estetycznej. Ta specjalność obejmuje chirurgiczne i niechirurgiczne procedury, które są wykonywane w celu naprawy uszkodzonych tkanek. Oprócz poprawy estetyki, ginekologia regeneracyjna pomaga również kobietom ze zmianami związanymi z wiekiem. Zmiany te mogą powodować zmiany okołomenopauzalne, nietrzymanie moczu oraz atrofię pochwy.

Zabiegi ginekologii estetycznej stają się coraz bardziej popularne wśród kobiet. Wiele zabiegów estetycznych poprawia wygląd i funkcję narządów płciowych kobiety. Istnieje kilka możliwych skutków ubocznych tych zabiegów, w tym suchość pochwy, infekcje dróg moczowych i dyskomfort podczas stosunku seksualnego.

Podobne tematy